MED - GALICJA S.A.
ul. Krakowska 119,

34-322 Gilowice

powiat: Żywiec, województwo śląskie

tel./fax: +48 500 321 999

e-mail: biuro@med-galicja.pl

            www.medgalicja.eu

 

NIP 872-22-82-319,

Regon 180194007

 

Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000401207

Kapitał Zakładowy 1 480 892,00 PLN

 

Alior Bank S.A. : nr konta 98 2490 0005 0000 4500 6176 9863

 


 


Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect

Animator Rynku dla akcji spółki MED-GALICJA S.A.

Dom Maklerski BDM S.A.


ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko - Biała 

 

NIP 547-02-44-972

Regon 070425363


tel. (33) 812 84 40 do 42

www.bdm.com.pl