AKCJONARIAT

Tabela: Struktura akcjonariatu MED-GALICJA S.A.

Akcjonariusz      

Liczba akcji i głosów na WZ

Udział w kapitale
zakładowym
i głosach na WZ

 

  Aleksander Górny

 

4 002 918

27,03%

  Wojciech Ozga wraz z osobą
  blisko związaną*
                        1 090 948               7,37%

  Pozostali

9 715 054

65,6%

Razem

14 808 920

100%

     
     
     

 

 

* Bezpośrednio Wojciech Ozga posiada 890 948 akcji, uprawniających do 6,02% głosów na WZ Emitenta.