AKCJONARIAT

Tabela: Struktura akcjonariatu MED-GALICJA S.A.

Akcjonariusz      

Liczba akcji i głosów na WZ

Udział w kapitale
zakładowym
i głosach na WZ

 

  Aleksander Górny

 

4 002 918

27,03%

  Krzysztof Bartuś

 

1 371 585

       
              9,26%

  Wojciech Ozga wraz z osobą
  blisko związaną*

1 090 948

7,37%

  Pozostali

8 343 469

56,34%

 

Razem

 

14 808 920

100%

     

 

 

 

 

 

* Bezpośrednio Wojciech Ozga posiada 890 948 akcji, uprawniających do 6,02% głosów na WZ Emitenta.