AKCJONARIAT

Tabela: Struktura akcjonariatu MED-GALICJA S.A.

Akcjonariusz      

Liczba akcji i głosów na WZ

Udział w kapitale
zakładowym
i głosach na WZ

 

  Aleksander Górny

 

4 002 918

27,03%

  Robert Fopka
                        2 227 739
             15,04%

  Wojciech Ozga wraz z osobą
  blisko związaną*


1 090 948

7,37%

  Pozostali

7 487 315

50,56%

  Razem  14 808 920  100%
     
     

 

 

* Bezpośrednio Wojciech Ozga posiada 890 948 akcji, uprawniających do 6,02% głosów na WZ Emitenta.