KALENDARIUM


Zarząd spółki MED-GALICJA S.A. informuje,

że w roku 2018 raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

1] raport roczny MED GALICJA S.A. za rok 2017 - 25 maja 2018 r.,

2] raport za IV kwartał 2017r. - 13 lutego 2018r.,

3] raport za I kwartał 2018r. - 11 maja 2018r.,

4] raport za II kwartał 2018r. - 13 sierpnia 2018r.,

5] raport za III kwartał 2018r. - 13 listopada 2018r. 

 

Ewentualna zmiana daty przekazania raportu okresowego będzie podana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w paragrafie 6 ust. 14.2. załącznika nr 3 do regulaminu ASO.