KALENDARIUM


Zarząd spółki MED-GALICJA S.A. informuje,

że w roku 2019 raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

1] raport roczny jednostkowy oraz skonsolidowany za rok 2018 – 31 maja 2019 r.,

2] raport za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 r.,

3] raport za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.,

4] raport za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r.,

5] raport za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.

 

Ewentualna zmiana daty przekazania raportu okresowego będzie podana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w paragrafie 6 ust. 14.2. załącznika nr 3 do regulaminu ASO.