KALENDARIUM


Zarząd spółki MED-GALICJA S.A. informuje,

że w roku 2017 raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

1. Raport roczny MED-GALICJA S.A. za rok obrotowy 2016 r. - 25 maja 2017 r.
2. Raport okresowy z  IV kwartał 2016 r. - 13 luty 2017 r.
3. Raport okresowy za   I kwartał 2017 r. - 12 maj 2017 r.
4. Raport okresowy za  II kwartał 2017 r. - 11 sierpień 2017 r.
5. Raport okresowy za III kwartał 2017 r. - 13 listopad 2017 r.

 

Ewentualna zmiana daty przekazania raportu okresowego będzie podana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w paragrafie 6 ust. 14.2. załącznika nr 3 do regulaminu ASO.