O NAS


Spółka MED-GALICJA S.A. powstała w 2007 roku, jako Spółka Cywilna z zamiarem realizacji działalności związanej z hurtowym zaopatrzeniem sklepów medycznych w produkty rehabilitacyjne i ortopedyczne.

W pierwszych latach swojej działalności Spółka koncentrowała się na dostarczaniu produktów z importu do wyspecjalizowanych sklepów medycznych na terenie Polski południowej.
Przełomem w rozwoju Spółki MED-GALICJA S.A. była zmiana wspólników, która nastąpiła w 2010 roku.
              

Wprowadzona w drugiej połowie 2010 roku zmiana strategi rozwoju Spółki przyniosła dynamiczny wzrost sprzedaży na rynku polskim i umożliwiła w 2011 roku pozyskanie nowych inwestorów oraz przekształcenie Spółki Cywilnej w Spółkę Akcyjną, a także przemodelowanie strategi rozwoju spółki, rozszerzając ją o działalność detaliczną poprzez własną sieć sklepów firmowych.


W latach 2012-2014 Spółka MED-GALICJA S.A. mając na uwadze ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, zmodyfikowała strategię działalności, polegającą na ograniczeniu sprzedaży hurtowej i przeniesieniu ciężaru rozwoju na dział sprzedaży detalicznej i produkcję własną.

Na przełomie 2012-2014 roku stworzono dział produkcji Protetyki i Ortotyki, oraz opracowano a następnie wdrożono do produkcji i sprzedaży wyroby do rehabilitacji dzieci i dorosłych.
W tym samym okresie Spółka MED-GALICJA S.A. jako pierwsza w kraju rozpoczęła prace badawcze i wdrożeniowe nad innowacyjnym wózkiem rehabilitacyjnym z włókna węglowego, prace te zostały zakończone pod koniec pierwszego półrocza 2015 roku.

W ten sposób Spółka MED-GALICJA S.A. przekształciła się ze spółki handlowej w spółkę handlowo - produkcyjną opierając strategię swojego rozwoju na produktach innowacyjnych i rozwoju sieci detalicznej sklepów firmowych.

 

Dzięki połączeniu działów handlowego i produkcyjnego, prowadzącego prace badawcze i wdrożeniowe nad wyrobami innowacyjnymi, Spółka oferuje swoje produkty dla bardzo perspektywicznej branży medycznej, która w dynamiczny sposób rozwija się zaspokajając potrzeby osób z urazami wrodzonymi i nabytymi niezależnie od ich wieku.

Strategia rozwoju MED-GALICJA S.A. opiera się na rozbudowie sieci sklepów detalicznych oraz zwiększaniu sprzedaży własnych produktów ”na zamówienie”, przy równoczesnym dbaniu o poziom osiąganych marż (dobór asortymentu, dywersyfikacja dostawców).
Spółka nie rezygnuje ze sprzedaży hurtowej, jednakże obecnie ma ona znaczenie uzupełniające. Wszystkie kanały sprzedaży wspierane są przez współpracę z fundacjami, udzielającymi pomocy osobom potrzebującym sprzętu ortopedyczno – rehabilitacyjnego lokalnie i na terenie całego kraju. Dalsze plany strategiczne Spółki obejmują produkcję i dystrybucję eksportową.