RAPORTY BIEŻĄCE

ROK 2019

Download
Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgormadzeniu MED-GALICJA S.A. w dniu 30,09,2019 r.
Raport Bieżący ESPI 16-2019, Data - 30,0
Adobe Acrobat Document 90.9 KB
Download
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA S.A. w dniu 30,09,2019 r.
Raport bieżący nr EBI 26-2019 - Podjęte
Adobe Acrobat Document 200.1 KB
Download
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki zależnej GALIO Innovation Sp. z o.o.
Raport Bieżący ESPI - 15-2019.pdf
Adobe Acrobat Document 81.4 KB
Download
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał.
Raport Bieżący EBI 25-2019, Data - 04,09
Adobe Acrobat Document 94.1 KB
Download
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał.
Raport Bieżący ESPI 13-2019, Data - 04,0
Adobe Acrobat Document 94.1 KB
Download
Spółka MED-GALICJA S.A. z siedzibą w Gilowicach informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych w zakresie terminowego przekazania raportów okresowych.
Raport Bieżący EBI 22-2019, Data - 17,07
Adobe Acrobat Document 93.9 KB
Download
Zmiana daty publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 r. i za II kwartał 2019 r.
Raport Bieżący EBI 21-2019, Data - 17,07
Adobe Acrobat Document 90.9 KB
Download
Incydentalne naruszenie obowiązków informatycznych.
Raport Bieżący EBI 20-2019, Data - 30,06
Adobe Acrobat Document 93.0 KB
Download
Zmiana daty publikacji raportu okresowego I kwartał 2019 r.
Raport Bieżący EBI 19-2019, Data - 30,06
Adobe Acrobat Document 90.8 KB
Download
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA S.A. w dniu 30.06.2019 roku.
Raport Bieżący EBI 18-2019, Data - 30,06
Adobe Acrobat Document 76.9 KB
Download
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MED-GALICJA S.A. w dniu 30.06.2019 r.
Raport Bieżący ESPI 12-2019, Data - 30,0
Adobe Acrobat Document 90.8 KB
Download
Rezygnacja osoby zarządzającej MED-GALICJA Spółka Akcyjna.
Raport Bieżący EBI 15-2019, Data - 27,06
Adobe Acrobat Document 74.5 KB
Download
Zmiana porządku obrad na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
Raport bieżący nr EBI 14-2019 — Zmiana P
Adobe Acrobat Document 63.8 KB
Download
Załącznik do raportu bieżącego EBI 14-2019
MGC 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajneg
Adobe Acrobat Document 182.8 KB
Download
Zmiana porządku obrad na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
Raport bieżący nr ESPI 11-2019 — Zmiana
Adobe Acrobat Document 63.2 KB
Download
Załącznik do raportu bieżącego ESPI 11-2019
MGC 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajneg
Adobe Acrobat Document 182.8 KB
Download
Korekta Raportu dotycząca wniosku o upadłość.
Raport bieżący nr ESPI 10-2019 — Korekta
Adobe Acrobat Document 82.0 KB
Download
Korekta numeracji raportów ESPI 5/2019, 6/2019 oraz 7/2019
Raport bieżący nr ESPI 9-2019.pdf
Adobe Acrobat Document 78.7 KB
Download
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
MGC 1 - Raport EBI 13-2019.pdf
Adobe Acrobat Document 181.7 KB
Download
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
MGC 1 - Raport ESPI 7-2019.pdf
Adobe Acrobat Document 181.7 KB
Download
Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
Raport EBI 12-2019.pdf
Adobe Acrobat Document 112.3 KB
Download
Zmiana daty publikacji raportu rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok 2018r. MED-GALICJA Spółka Akcyjna
Raport EBI 11-2019.pdf
Adobe Acrobat Document 105.4 KB

Download
Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
Raport bieżący EBI 10-2019.pdf
Adobe Acrobat Document 73.4 KB
Download
Zmiana daty publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 r.
Raport EBI 9-2019 —.pdf
Adobe Acrobat Document 71.2 KB
Download
Zmiana daty publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 r.
Raport EBI 8-2019.pdf
Adobe Acrobat Document 71.6 KB
Download
Złożenie Wniosku o ogłoszenie upadłości.
Raport ESPI 6-2019.pdf
Adobe Acrobat Document 114.1 KB
Download
Przekroczenie progu 15 % w górę przez znaczącego akcjonariusza
Raport ESPI 5-2019.pdf
Adobe Acrobat Document 110.6 KB
Download
Treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27,03,2019
Raport EBI 7-2019.pdf
Adobe Acrobat Document 191.5 KB
Download
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MED-GALICJA S.A. w dniu 27.03.2019 r. MED-GALICJA S.A. (PLMDGLC00015)
Raport Bieżący ESPI - 4-2019.pdf
Adobe Acrobat Document 83.9 KB
Download
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27,03,2019 rok
Raport bieżący EBI 6-2019
MGC 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczaj
Adobe Acrobat Document 168.5 KB
Download
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27,03,2019 rok
Raport bieżący ESPI 3-2019
MGC 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczaj
Adobe Acrobat Document 168.5 KB
Download
Rozwiązanie umowy z autoryzowanym doradcą
Raport Bieżący EBI 5-2019.pdf
Adobe Acrobat Document 112.1 KB
Download
Przekroczenie progu 10 % w górę przez znaczącego akcjonariusza
Raport Bieżący ESPI 2-2019.pdf
Adobe Acrobat Document 108.4 KB
Download
Rezygnacja osoby nadzorującej Med-Galicja S.A.
Raport Bieżący EBI nr 3-2019.pdf
Adobe Acrobat Document 113.4 KB
Download
HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH
Raport Bieżący EBI 2-2019.pdf
Adobe Acrobat Document 113.4 KB
Download
Rezygnacja osoby nadzorującej Med-Galicja S.A.
Raport bierzący EBI 1-2019.pdf
Adobe Acrobat Document 64.2 KB
Download
Przekroczenie progu 5% w dół przez znaczącego akcjonariusza
Raport bierzący ESPI Nr 1-2019.pdf
Adobe Acrobat Document 104.8 KB

ROK 2018

Download
Rezygnacja osoby nadzorującej Med-Galicja S.A.
Raport bieżący EBI nr 19.pdf
Adobe Acrobat Document 85.3 KB
Download
Rezygnacja osoby nadzorującej Med-Galicja S.A.
Raport bierzący nr 18 2018.pdf
Adobe Acrobat Document 82.3 KB
Download
Rezygnacja osoby nadzorującej
Raport bieżący nr 16.pdf
Adobe Acrobat Document 107.0 KB
Download
Przekroczenie progu 5% w dół przez znaczącego akcjonariusza
Raport bieżący ESPI nr 5-2018.pdf
Adobe Acrobat Document 111.6 KB
Download
Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie oraz wystawienie nieruchomości na sprzedaż
Raport bierzący ESPI nr 4-2018.pdf
Adobe Acrobat Document 117.3 KB
Download
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. w dniu 29.06.2018 roku
Raport bierzący EBI nr 13-2018.pdf
Adobe Acrobat Document 85.0 KB
Download
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Med-Galicja S.A.
Raport bierzący ESPI nr 3-2018.pdf
Adobe Acrobat Document 121.8 KB
Download
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał
Raport bierzący EBI nr12-2018.pdf
Adobe Acrobat Document 135.0 KB
Download
Tytuł: zmiana daty publikacji raportu okresowego za rok obrotowy 2017 r.
Raport bieżący EBI nr 8-2018.pdf
Adobe Acrobat Document 101.2 KB
Download
Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
Raport bieżący EBI nr 6-2018.pdf
Adobe Acrobat Document 113.2 KB
Download
zmiana daty publikacji raportu okresowego za I kwartał 2018 r.
Raport bieżący EBI nr 5-2018.pdf
Adobe Acrobat Document 113.2 KB
Download
Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
Raport bieżący EBI nr 3-2018.pdf
Adobe Acrobat Document 57.0 KB
Download
Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badań sprawozdań finansowych
Raport bieżący EBI nr 2-2018.pdf
Adobe Acrobat Document 58.0 KB
Download
HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH
Raport bieżący EBI nr 1-2018.pdf
Adobe Acrobat Document 61.1 KB

ROK 2017

Download
Zawieszenie negocjacji z funduszem FRAM
Raport bieżący espi nr 10-2017.pdf
Adobe Acrobat Document 38.4 KB
Download
Korekta raportu ESPI 8/2017
Raport bieżący ESPI nr 8-2017-k.pdf
Adobe Acrobat Document 59.1 KB
Download
Dalsze informacje o negocjacjach w sprawie dokapitalizowania MED-GALICJA
Raport bieżący nr ESPI 8-2017.pdf
Adobe Acrobat Document 59.9 KB
Download
Korekta numeracji raportów ESPI 6/2017 oraz 8/2017
Raport bieżący nr ESPI 7-2017.pdf
Adobe Acrobat Document 59.2 KB
Download
Informacje o negocjacjach w sprawie dokapitalizowania Spółki
Raport bieżący ESPI nr 8 - 2017.pdf
Adobe Acrobat Document 52.3 KB
Download
Zmiana daty publikacji raportu rocznego
Raport bieżący nr EBI 5-2017.pdf
Adobe Acrobat Document 37.6 KB
Download
Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
Raport bieżący nr EBI 4-2017.pdf
Adobe Acrobat Document 39.5 KB
Download
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.
Raport bieżący EBI nr 1-2017.pdf
Adobe Acrobat Document 249.6 KB

ROK 2016

Download
Informacja o rekomendacji projektu Med-Galicja do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1
Raport bieżący ESPI nr 6-2016.pdf
Adobe Acrobat Document 247.8 KB
Download
Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
Raport bieżący nr 21-2016.pdf
Adobe Acrobat Document 203.3 KB
Download
Powołanie osoby zarządzającej
Raport bieżący nr 20-2016.pdf
Adobe Acrobat Document 196.6 KB
Download
Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego
Raport bieżący nr 19-2016.pdf
Adobe Acrobat Document 189.6 KB
Download
Rezygnacja osoby zarządzającej
Raport_bieżący_EBI_nr_16-2016.pdf
Adobe Acrobat Document 190.5 KB
Download
Informacja o nieprawidłowo podjetej uchwale Walnego Zgromadzenia w zakresie kapitału docelowego
Raport_bieżący_ESPI_nr_5-2016.pdf
Adobe Acrobat Document 149.5 KB
Download
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Med-Galicja S.A.
Raport_bieżący_ESPI_nr_4-2016.pdf
Adobe Acrobat Document 150.4 KB
Download
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. w dniu 20.06.2016 roku
Raport_bieżący_EBI_nr_15-2016.pdf
Adobe Acrobat Document 248.1 KB
Download
MGC_protokół z WZ_29.06.2016
AKT NOTARIALNY-29,06,2016.compressed.pdf
Adobe Acrobat Document 7.0 MB
Download
Powołanie spółki zależnej
Raport_bieżący_EBI_13-2016.pdf
Adobe Acrobat Document 154.6 KB
Download
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał
Raport_bieżący_ESPI_nr_3-2016.pdf
Adobe Acrobat Document 303.2 KB
Download
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał
Raport_bieżący_EBI_nr_12-2016.pdf
Adobe Acrobat Document 166.8 KB
Download
Powołanie osób nadzorujących
Raport_bieżący_EBI_nr_9-2016.pdf
Adobe Acrobat Document 168.0 KB
Download
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2015
Raport_bieżący_EBI_nr_8-2016.pdf
Adobe Acrobat Document 150.5 KB
Download
Rezygnacja osoby nadzorującej
Raport_bieżący_EBI_nr_7-2016.pdf
Adobe Acrobat Document 150.2 KB
Download
Rezygnacja osoby nadzorującej
Raport_bieżący_EBI_nr_6-2016.pdf
Adobe Acrobat Document 149.8 KB
Download
Stosowanie przez MED-GALICJA S.A. zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"
Raport_bieżący_EBI_nr_4-2016.pdf
Adobe Acrobat Document 151.6 KB
Download
Dzień pierwszego notowania MED-GALICJA S.A. na rynku NewConnect - 8 lutego 2016 r.
Raport_bieżący_EBI_nr_3-2016.pdf
Adobe Acrobat Document 152.2 KB
Download
Wprowadzenie akcji MED-GALICJA S.A. do obrotu na rynku NewConnect
Raport_bieżący_EBI_nr_2-2016.pdf
Adobe Acrobat Document 151.9 KB
Download
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.
Raport_bieżący_EBI_nr_1-2016.pdf
Adobe Acrobat Document 150.1 KB

ROK 2015

Download
Zawarcie istotnej umowy licencyjnej
Raport bieżący nr 9-2015.pdf
Adobe Acrobat Document 75.1 KB
Download
Zawarcie i wypowiedzenie umów kredytowych
Raport bieżący nr 7-2015.pdf
Adobe Acrobat Document 76.2 KB
Download
Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.
Raport bieżący nr 5-2015.pdf
Adobe Acrobat Document 72.3 KB
Download
Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
Raport bieżący 4-2015.pdf
Adobe Acrobat Document 472.7 KB
Download
Wybór Rady Nadzorczej MED-GALICJA S.A. na nową kadencję
Raport bieżący 3-2015.pdf
Adobe Acrobat Document 2.1 MB
Download
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA S.A.
Raport bieżący 2-2015.pdf
Adobe Acrobat Document 473.7 KB
Download
Uzyskanie dostępu do EBI
Raport bieżący 1-2015.pdf
Adobe Acrobat Document 441.8 KB