ZARZĄD SPÓŁKI


Spółka pragnie poinformować, iż na dzień 01,10,2019 r. nie posiada Organów reprezentujących spółkę.

RADA NADZORCZA - W związku z rezygnacją wszystkich członków Rady nadzorczej i braku kandydatów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 marca 2019 roku, na dzień dzisiejszy Spółka nie posiada Rady Nadzorczej.