DZIAŁ ADMINISTRACYJNYGŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Chrapkiewicz


tel. 512 933 022
e-mail: ksiegowosc@med-galicja.netSPECJALISTA ds KADR I PŁAC                     STARSZY INSPEKTOR  ds BHP

Lucyna Bugaj

tel. 515 289 731
e-mail: kadry@med-galicja.net

REFERENT ds NFZ

Joanna Suchoń
                                                                                  

tel. 504 144 445
e-mail: nfz@med-galicja.net