NASZA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA


PODAJEMY POMOCNĄ DŁOŃ

Spółka MED-GALICJA S.A. od kilku lat prowadzi działalność społeczną polegającą na 

- bezpłatnych konsultacjach dla pacjentów i ich opiekunów, prezentacjach, pomiarach, doborze sprzętu medycznego, zarówno w siedzibie Spółki MED-GALICJA S.A., Ośrodkach Rehabilitacyjnych, Fundacjach, Szkołach Integracyjnych, Domach Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniach Niepełnosprawnych jak i bezpośrednio w miejscach zamieszkania pacjentów na terenie całego kraju. 
- bezpłatnych szkoleniach i uświadamianiu oraz pomocy w pozyskiwaniu Środków Refundacyjnych rodzicom lub opiekunom na terenie całego kraju w miastach a zwłaszcza terenach wiejskich,
- bezpłatnych szkoleniach osób zainteresowanych w zakresie doboru sprzętu rehabilitacyjnego,
  ortopedycznego, protetyczno - ortotycznego,
- bezpłatnych przedstawianiu najnowszych trendów w sprzęcie rehabilitacyjnym i pomocniczym dla dzieci i dorosłych.
- sponsorowaniu imprez integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych,