HISTORIA SPÓŁKI MED - GALICJA S.A.


Początki historii Spółki sięgają 2007 roku, kiedy to powstała MED-GALICJA s.c., zajmująca się importem sprzętu ortopedyczno-rehabilitacyjnego oraz jego dystrybucją hurtową na terenie Polski. Spółka dynamicznie zwiększała skalę przychodów, a w 2010 r. jej wspólnicy podjęli decyzję o rozwoju dystrybucji detalicznej i budowie sieci sklepów firmowych. Rozwój w zakładanej skali miał zostać sfinansowany poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej. Pod koniec 2011 r. Spółka została przekształcona ze spółki cywilnej w spółkę akcyjną MED-GALICJA S.A. Na wiosnę 2012 r. Spółka pozyskała nowych akcjonariuszy i kapitał w kwocie 1,6 mln zł.  

W latach 2011-2012 Spółka zbudowała nowe struktury organizacyjne, rozszerzyła sprzedaż hurtową na teren całego kraju, a także pozyskał odpowiednie lokalizacje oraz kwalifikowanych sprzedawców i uruchomiła 14 sklepów firmowych w Polsce południowej.

W 2012 r. Zarząd Spółki wynegocjował wyłączną dystrybucję na teren Polski produktów marki Convaid (USA) – wózki inwalidzkie specjalne dziecięce, Pantymed (Argentyna) –ortezy, gorsety, pasy, Ortho Pauher (Brazylia) - wkładki ortopedyczne i produkty z żelu polimerowego. Spółka wdrożyła do własnej produkcji wózek inwalidzki dziecięcy Galio, a także opracowała plany i wzory przedmiotów ortopedycznych na indywidualne zamówienie.

Analizując efekty obranej strategii, Spółka zmieniła siedzibę (co pozwoliło na zauważalny spadek kosztów najmu przy wzroście powierzchni), zamknęła słabsze lokalizacje sklepów, skoncentrowała się na wzroście przychodów w obydwu kanałach sprzedaży przy równoczesnej racjonalizacji ponoszonych kosztów.

Rok 2013 przyniósł zmianę podziału obowiązków w obrębie Zarządu i innych struktur organizacyjnych, dostosowanie skali sprzedaży hurtowej do potrzeb płynności / dostępnego kapitału obrotowego, koncentrację na bardziej rentownej sprzedaży detalicznej, a w tym dalsze dostosowania w ofercie produktowej, utrzymywanych stanach magazynowych i sieci sklepów.
Spółka uzyskała wyłączną dystrybucję na teren Polski fotelików dziecięcych marki Reha Partner (Niemcy), rozwinęła produkcję protetyczno – ortotyczną, prowadziła przygotowania do produkcji pionizatorów i fotelików rehabilitacyjnych, a także prowadziła badania w zakresie innowacyjnych wózków z włókna węglowego. Spółka rozważała także eksport wybranych elementów oferty na rynek niemiecki i rynek wschodni (w tym na bazie uzyskanych umów na wyłączność dystrybucji na rynku wschodnim). Spółka podjęła także decyzję o zakupie własnej siedziby. Spółka zawarła umowę dotyczą zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę firmy i magazyny. W grudniu 2013 r. przeniesiono biura Spółki wraz z magazynem do nowej nieruchomości. Natomiast umowa sprzedaży została zawarta w formie aktu notarialnego w dniu 15 stycznia 2015 r. (repertorium A Nr 61/2015) sporządzonego przed notariuszem Rafałem Jakubcem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Bielsku Białej. W 2013 roku rozpoczęła produkcję przedmiotów ortopedycznych na indywidualne zamówienie.

Spółka przygotowywała się także do pierwszej od wielu lat całościowej zmiany zasad NFZ w zakresie limitów finansowania, kryteriów przyznawania i okresów użytkowania sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego, która została zatwierdzona w grudniu 2013 r. z datą wejścia w życie od początku 2014r.
Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w ww. zakresie miało wpływ na rentowność i rotację znacznej części asortymentu Spółki.

W 2014 r. Spółka skoncentrowała się na  wdrożeniu do produkcji i sprzedaży pionizatorów oraz fotelików rehabilitacyjnych, rozwoju działu protetyczno – ortotycznego oraz wózków inwalidzkich dziecięcych, podniesieniu poziomu sprzedaży detalicznej w sklepach własnych.
W związku z dynamicznym rozwojem Spółka przeprowadziła częściowy remont nowej siedziby, gdzie przeniesiono biura, magazyny i część produkcji.

W ramach rozwoju sieci sprzedaży Spółka otworzyła trzy nowe sklepy, zlokalizowane korzystnie na terenie placówek medycznych (szpitale, przychodnie) lub w pobliżu lokalnych biur NFZ.  

Filozofia działania Spółki została doceniona przez jedną z największych w kraju, działającą od 1998 r. fundację na rzecz wsparcia dzieci chorych i niepełnosprawnych, tj. Fundację Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", prowadzącą także własne placówki rehabilitacyjne. Spółka została wybrana do stałej współpracy z Fundacją na 2014 rok.