Spółka  MED -GALICJA S.A. jest właścicielem stacjonarnego sklepu medycznego prowadzącego sprzedaż detaliczną i hurtową wyrobów medycznych, oraz współpracuje z firmami posiadającymi umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej - w zakresie: Zaopatrzenie w Wyroby Będące Przedmiotami Ortopedycznymi oraz Środkami Pomocniczymi.Zapraszamy do sklepu firmowego Spółki MED - GALICJA S.A.
 

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego na zakup produktów oferowanych przez naszą Spółkę to skontaktuj się z pracownikiem naszego sklepu firmowego. Przekażemy niezbędne informacje potrzebne do otrzymania dofinansowania lub prosimy o samodzielne zapoznanie się z kryteriami formalnymi.

 

1. Dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych refundowanych przez Narodowy
    Fundusz Zdrowia
2. Wsparcie finansowe do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, które nie są na liście
    przedmiotów refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
3. Wsparcie finansowe do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych
4. Wsparcie finansowe do likwidacji barier architektonicznych.


Dofinansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Zasady przyznawania dofinansowań na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29.08.2009r. Rozporządzenie zawiera wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych refundowanych przez NFZ, zasady ich przyznawania, okres ich użytkowania oraz wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy.

UWAGA!

Lekarze pierwszego kontaktu ( rodzinni ) i Lekarze specjaliści, NIE PONOSZĄ żadnych kosztów związanych z wystawieniem zlecenia   (wniosku ) na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze refundowane przez NFZ !!!


Lekarz pierwszego kontaktu ( rodzinny ) może wystawić Zlecenie tylko na niektóre przedmioty rehabilitacyjne i środki pomocnicze ( sprawdź w powyżej zamieszczonych wykazach ).  Dokładną informację o możliwości wystawienia zlecenia na refundację przez lekarza o odpowiedniej specjalizacji można uzyskać telefonicznie, mailem lub bezpośrednio w sklepach firmowych naszej Spółki ( zakładka OFERTA ).


JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NFZ

1. Należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu ( rodzinnego ) po Zlecenie (wniosek) na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze, (jeśli dany produkt jest w zakresie uprawnień tego lekarza) lub po skierowanie do lekarza specjalisty.                                                 

2. Następnie należy potwierdzić zlecenie do realizacji w oddziale NFZ ( jeśli nie wiesz gdzie potwierdzić zlecenie - skontaktuj się z naszym przedstawicielem lub zadzwoń do wybranego naszego sklepu firmowego MED-GALICJA S.A. )

3. Z potwierdzonym przez NFZ Zleceniem przyjdź do najbliższego sklepu medycznego MED-GALICJA S.A. i zrealizuj zlecenie ( wniosek ) lub staraj się o zwiększenie środków na  zalecony przez odpowiedniego lekarza  przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy poprzez dofinansowanie z PCPR ( Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ) lub MOPS.