PCPR - DOTACJE


Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego na zakup produktów oferowanych przez naszą Spółkę, to skontaktuj się z pracownikami naszych sklepów firmowych. Przekażemy niezbędne informacje potrzebne do otrzymania dofinansowania lub prosimy o samodzielne zapoznanie się z kryteriami formalnymi.


JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

W sytuacji kiedy zaistnieje problem z wpłaceniem udziału własnego przy realizacji zlecenia NFZ na  sprzęt ortopedyczny / środki pomocnicze lub potrzebujesz sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest refundowany przez NFZ, zwróć się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
    refundowanych przez NFZ. 

Kiedy wkład własny został zapłacony, możesz starać się o zwrot zapłaconej kwoty udziałuwłasnego. W tym celu należy zwrócić się do PCRP-u z podaniem i kompletnym wymaganych dokumentów:

 

a)  Ksero Zlecenia (wniosku) na zaopatrzenie ortopedyczne / środki pomocnicze, potwierdzone przez NFZ i potwierdzone przez sklep za zgodność z        oryginałem. 

b) Fakturę na odebrany przedmiot ortopedyczny / środek pomocniczy wystawioną na osobę niepełnosprawną, a w przypadku dziecka        

    niepełnosprawnego na jego rodzica lub prawnego opiekuna. Faktura musi zawierać informację o wartości refundacji NFZ oraz wartości wpłaty      

    własnej.

c) Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego przez rodzica dziecka          niepełnosprawnego.

d)  Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub rodzica dziecka niepełnosprawnego  w przeliczeniu na jednego członka  

    wspólnego gospodarstwa domowego.

e) Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępny w każdym oddziale lub na stronie internetowej PCPR / MOPS).

f)  Numer NIP.


W zależności od regionu w jakim znajduje się PCPR, możliwe jest otrzymanie dofinansowania w wysokości:

100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny).
150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ)
2. Dofinansowanie na przedmiot ortopedyczny / środek pomocniczy, który nie podlega refundacji NFZ.
 
W zależności od regionu w jakim znajduje się PCPR, możliwe jest otrzymanie dofinansowania  w wysokości do 60% wartości zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego.    

 

W celu otrzymania takiego dofinansowania należy złożyć następujące dokumenty :

 

b) Fakturę Proformę na przedmiot ortopedyczny / środek pomocniczy wystawioną na osobę niepełnosprawną, a w przypadku dziecka

    niepełnosprawnego na jego rodzica lub prawnego opiekuna.Faktura musi zawierać informację o wartości produktu oraz wartości wpłaty własnej.

 

c) Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenia o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego przez rodzica dziecka  

    niepełnosprawnego.

 

d) Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub rodzica dziecka niepełnosprawnego w przeliczeniu na jednego członka

    wspólnego gospodarstwa domowego.

 

e) Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępny w każdym oddziale lub na stronie internetowej PCPR / MOPS).

 

 

UWAGA !!!

Zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedycznego / środki pomocnicze, potrzebne jest  zaświadczenie od lekarza specjalisty, zalecające zakupu takiego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego lub środka pomocniczego. W przypadku przyznania dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz dostarczenie do PCPR faktury w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.
3. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych.
W zależności od regionu w jakim znajduje się PCPR, możliwe jest otrzymanie dofinansowania w wysokości do 80% wartości zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego.
 Dofinansowaniu podlegają między innymi takie produkty jak np. łóżka rehabilitacyjne, podnośniki wannowe, podnośniki transportowo -kąpielowe, szyn do samochodu i inne specjalne urządzenia dla niepełnosprawnych. Aby otrzymać takie dofinansowanie należy postąpić j/w.4. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.

 W zależności od regionu w jakim znajduje się PCPR, możliwe jest otrzymanie dofinansowania w wysokości do 80% wartości zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego. Dofinansowaniu podlega sprzęt lub wykonanie prac, które pozwolą na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie obejmuje zarówno zakup sprzętu, jak również prace budowlane. Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć wymienione poniżej dokumenty:

  • orzeczenie o niepełnosprawności dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu w którym ma nastąpić likwidacja barier
  • kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projektu i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej
  • zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.

 

   Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępny w każdym oddziale lub na stronie internetowej PCPR / MOPS).

   Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest:

   - podpisanie umowy,
   - dokonanie zakupu
   - przedstawienie faktury VAT z odroczonym terminem płatności,
   - odbiór prac przez pracownika PCPR / MOPS.