NASI PARTNERZY


 

ŻYĆ Z POMPĄ
http://www.zyczpompa.org/pl/sub/98,projekty/metody.html

 

Dokładamy wszelkich starań, aby zajęcia w SZKOLE JEDZENIA były jak najlepiej dopasowane
do możliwości rodziców i opiekunów i jak najmniej kolidowały z innymi obowiązkami.
Dlatego też zdecydowaliśmy o ich prowadzeniu w dwóch formułach:


 

1. FORMUŁA SEMESTRALNA

– zajęcia prowadzone w powtarzalnym cyklu cotygodniowym.

W każdym tygodniu odbywają się przynajmniej raz zajęcia z danej specjalizacji terapeutycznej (np. jeden raz terapia trudności w jedzeniu) lub kompleksowy cykl zajęć, składający się z kilku specjalizacji (np. zajęcia logopedyczne wraz z fizjoterapią i psychoterapią).
Ustalenie potrzeb terapeutycznych i sposobu przeprowadzenia cyklu leży w gestii SZKOŁY JEDZENIA.
 

 

2. FORMUŁA TURNUSOWA

– zajęcia prowadzone w formie intensywnego 7 lub 14 - dniowego cyklu.

 
Niezależnie od czasu trwania kursu polega on na codziennej terapii trudności w jedzeniu, która odbywa się dwa razy w ciągu dnia oraz na codziennych terapiach wspomagających typu fizjoterapia i psychoterapia).
Fundacja żyć z POMPĄ pragnie poinformować, iż nie posiada własnej bazy noclegowej, zatem organizacja pobytu należy do opiekunów, natomiast służy pomocą w poszukiwaniu miejsc noclegowych.
Zajęcia w SZKOLE JEDZENIA skoncentrowane są na wzmacnianiu, rozwoju bądź kształtowaniu umiejętności jedzenia dziecka. Każdy specjalista pracuje z dzieckiem od samego początku mając na celu zredukowanie zaburzeń odżywiania. Wszystkie stosowane przez specjalistów metody prowadzą do szybkiego rozpoznania, najskuteczniejszych dla danego dziecka, technik usprawniających bądź pobudzających jego zdolność spożywania posiłków.
Ustalenie potrzeb terapeutycznych i sposobu przeprowadzenia cyklu leży w gestii SZKOŁY JEDZENIA.
 

 

METODY


Metody pracy są dostosywane do indywidulanych potrzeb i możliwości dziecka. Podstawą w wyznaczaniu planu terapii jest dokładny wywiad z rodzicem, obserwacja dziecka oraz analiza materiału filmowego z przebiegu jedzenia.
Skuteczność nauki jedzenia w SZKOLE JEDZENIA wynika z interdyscyplinarnego spojrzenia na dziecko i jego rodzinę. Na kształtowanie umiejętności jedzenia u dziecka mają wpływ: sfera anatomiczna, fizyczna i psychiczna. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby terapia przebiegała jednocześnie w tych trzech obszarach.
Zajęcia prowadzi interdyscyplinarny zespół, którego członkowie, pomimo różnorodnych kwalifikacji, skupieni są prioyrtetowo na funkcjach układu pokarmowego. W terapii trudności w jedzeniu i pracy fizjoterapuetycznej szczególny nacisk kładzie się na neurofizjologiczne usprawnianie dzieci,  terapię ustno - twarzową, terapię ręki, masaż sesnoryczny. Do poprawy sprawności narządów artykulacyjnych dochodzimy poprzez usprawnianie od motoryki dużej do motoryki małej - precyzyjnej.
Terapia prowadzona jest w oparciu o metody:
a. Integracji Sensorycznej,
b. NDT Bobath,
c. Fizjoterapię z elementami PNF,
d. Kinesiology taping,
e. Werbo-tonalną,
f.  MAKATON,
g. Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
h. Logorytmikę.
To, co jest dla nas ważne, to by dziecko czuło się podczas zajęć bezpiecznie i komfortowo.

 

 

Terapia w SZKOLE JEDZENIA


w zależności od indywidualnych wskazań opiera się na następujących metodach:
1. Praca własna dzieci (każde zajęcia trwają od 30 do 50 minut)
Bezpośrednia praca z dzieckiem w formie zabawy, włączającej ćwiczenia stymulujące różne ośrodki nerwowe i obszary mięśni, a także zasoby psychofizyczne dziecka do uaktywnienia układu pokarmowego i jego funkcji.
2. Praca własna rodziców (każde zajęcia trwają od 30 do 50 minut)
Bezpośrednia praca z rodzicami, wspomagająca zdolność rodzica do radzenia sobie z obciążeniem psychicznym, wynikającym z sytuacji zdrowotnej ich dziecka.
3. Rodzina przy stole (każde zajęcia trwają 120 minut)
Zajęcia wzmacniające więzi emocjonalne w rodzinie z udziałem wszystkich członków rodziny, czyli dziecka z zaburzeniami odżywiania wraz z rodzicami i rodzeństwem. Skoncentrowane są na kształtowaniu relacji w rodzinie, która przyczyni się do redukcji zaburzeń w jedzeniu ucznia. Praca z rodziną odbywa się zaaranżowanym do tego celu pomieszczeniu, z włączeniem wspólnych posiłków.
4. Kreacja i motywacja (każde zajęcia trwają 90 minut)
Grupowe spotkania dzieci i rodziców przy stole, motywujące dziecko do jedzenia posiłków stałych. Zajęcia kreatywne i rozwijające wyobraźnię dziecka, które jednocześnie nauczą rodziców, jak w atrakcyjny dla dziecka sposób, w formie zabawy, przyzwyczajać go stopniowo do jedzenia posiłków, których dziecko nie potrafiło do tej pory jeść, ze względu na brak umiejętności gryzienia i połykania.
5. Salon rodzica (każde zajęcia trwają 90 minut)
Cykliczne spotkania dla rodziców dzieci przewlekle chorych, gdzie będą mogli spotkać się i podzielić swoimi doświadczeniami z innymi rodzicami, a także zasięgnąć opinii i porad specjalistów z zakresu żywienia, doskonalić umiejętności rehabilitacyjne bądź obsługi sprzętu medycznego oraz pogłębiać wiedzę na temat prawidłowego odżywiania.